Paneelide liitmine võrguga

Võrguühendusega päikesepaneelide süsteemi rajamisel on oluliseks sammuks võrguettevõttega liitumine, et üle jääv taastuvenergia oleks võimalik võrku müüa.
Kogu võrku mineva elektri eest saab taastuvenergia tootja igalt kWh-lt:

  • elektrimüügi hind, mis on u 11% väiksem Teie elektri ostuhinnast
  • taastuvenergia toetus Eleringilt, mis on 5,37 senti/kWh kohta.

Kui olete leidnud sobiva päikesepaneelide lahenduse, siis on õige aeg esitada võrguettevõttele liitumistaotlus. Liitumistaotlused jagunevad vastavalt tootmisvõimsusele: mikrotootja (tootmisvõimsus on kuni 11kW), pisitootja (tootmisvõimsus on 11 kW kuni 200 kW), väiketootja (tootmisvõimsus on 200 kW kuni 5 MW), suurtootja (tootmisvõimsus on üle 5 MW).

Järgnevalt tutvustame mikrotootja liitumisprotsessi Elektrilevi näitel. Energogen pakub igakülgset abi võrguettevõttega liitumisel, nii et kliendi jaoks on protsess mugav ja lihtne, vajamata liigset ajakulu ja tähelepanu.

taastuvenergia elektrilevi

 


 

Mikrotootja liitumisprotsess Elektrilevi näitel

 

Liitumispakkumise saamiseks tuleb esitada liitumistaotlus, milles on täielikult täidetud A- ja B-osa ning lisatud järgnevad dokumendid:

  • volikiri või dokumendid, mis kinnitavad, et liitujal on õiguslik alus kasutada kinnistut või ehitist
  • mikrotootmisseadme elektriliste ühenduste põhimõtteskeem

Kõik Energogeni pakutavad inverterid on võrguinverterite nimekirjas, st et inverterid on Elektrilevi poolt heaks kiidetud.

Mikrotootja liitumistaotluse esitamisel väljastab Elektrilevi liitumispakkumise. Liitumistasu suurus sõltub tööde mahust, mida Elektrilevi peab läbi viima seoses süsteemi muudatustega. Tavaliselt on liitumistasu 200-1000 eurot.

Mikrotootja liitumispakkumine sisaldab kõiki kulusid, mis tuleb teha mõõtmeseadmete paigaldamiseks ning elektrivõrgu ümberehitamiseks. Liitumistasu korrigeeritakse pärast ehitustöid viimase osamaksega kuna kulud võivad suureneda või väheneda võrreldes lepingupakkumises toodud hinnaga.

Liitumispakkumine kehtib 60 päeva, selle aja jooksul on võimalik mikrotootja liitumislepingut sõlmida, mille järel esitatakse esimene osamakse arve, mis on tavaliselt 50% liitumislepingus toodud maksumusest. Pärast esimese osamakse laekumist alustab Elektrilevi töödega.

Mikrotootmisseade kasutusele võtmiseks peavad olema lõpetatud kõik ehitus-, seadistus- ja muud elektritööd, täidetud liitumistingimused ja tasutud kogu liitumistasu. Pärast Energogeni tööde lõpetamist korraldame mõõdistustööd objektil ja väljastame 10 päeva jooksul vajaliku dokumentatsiooni (nõuetekohasuse tunnistus, kaitsesätete seadistamise protokoll, teatis nõuetekohasuse kohta jm vajalik dokumentatsioon), mis tuleb esitada Elektrilevile.

Võrguleping sõlmitakse, kui kõik vajalikud dokumendid on esitatud ja arved tasutud.

Tootmisseadme ehk inverteri võib lülitada võrguga paralleeltöösse alles pärast seda, kui mõlemad osapooled on võrgulepingu allkirjastanud.

Meie jaoks on iga klient tähtis ja meie eesmärgiks on, et kliendi jaoks oleks päikesepaneelide kasutusele võtmine ja võrguga liitmise protsess võimalikult lihtne ja kiire. Tõstmaks kliendi kindlustunnet, oleme oma lepingu maksetingimused vormistanud selliselt, et viimane osamakse tehakse alles pärast seda, kui päikesepaneelide elektripaigaldis on ametlikult võrguga liitunud.

Elektrienergia müümiseks tuleb sõlmida elektrileping ka elektrimüüjaga. Enne lepingu sõlmimist küsi pakkumisi erinevatelt ettevõtetelt, et leida parim teenusepakkuja.