Reklamatsiooni vorm

Eesnimi *
Perekonnanimi *
Ettevõte
Aadress *
Telefon *
E-mail *
ära täida
 
Inverteri tootja *
Seerianumber *
Kas päikeseelektrijaam on internetiga ühendatud?
jah ei
Vea lühikirjeldus
Veakood inverteri ekraanil või monitooringu lehel
Märgi, millised LED tuled inverteril põlevad:
Punane tuli vilgub
Punane tuli põleb
Roheline tuli vilgub
Roheline tuli põleb
Kollane tuli vilgub
Kollane tuli põleb