Kiidetud 13.08.2021

Muidu väga rahul, ainult ehitusloa taotlemise menetlemine veidi venis kohalikus omavalistuses.