Päikesepaneelid (PV-paneelid)

Päikesepaneelid ehk päikesepatareid koosnevad fotogalvaanilistest elementidest, mis muundavad päikeseenergia elektrienergiaks. Päikesepaneel on töökindel ega vaja paigaldamisel erilubasid, mistõttu on päikeseenergia kasutamine tunduvalt lihtsam kui tuuleenergia kasutamine. Tee päikesepaneelide tasuvusarvutus meie avalehel.

Suurem osa päikeseelemente põhinevad erinevatel kristalliseeritud räni tehnoloogial:

  • polükristallilistes päikesepaneelides kasutatakse elemente, mis sisaldavad suurt hulka väikseid ränikristalle
  • monokristallilistes päikesepaneelides kasutatakse räni, mis on toodetud suurte kristallidena, mistõttu on päikesepaneelide tootmine seetõttu ka kulukam.

Viimastel aastatel on vahe polü-ja monokristalliliste päikesepaneelide hinnas ja kasuteguris üha vähenenud ja seetõttu pole võimalik ühte teisele eelistada. Valik tuleks teha siiski konkreetse päikesepaneeli kvaliteedinäitajate põhjal.

Eestis on optimaalne päikesepaneelide paigaldusnurk maapinna suhtes 38-40 kraadi, mis annab aasta lõikes maksimaalse tootlikkuse. Kui päikesepaneelid (päikesepatareid) paigaldada suurema nurga all, siis on tootlikkus suurem talvisel ajal ja paigaldades paneelid 10-20 kraadise nurga all, suurendatakse tootlikkust eelkõige suvisel ajal.

Väikese ja keskmise suurusega süsteemid paigaldatakse tavaliselt hoone katusele. Nii viilkatustele kui ka lamekatustele pakume spetsiaalseid päikesepaneelidele väljatöötatud kinnituslahendusi, mis tagavad kvaliteetse kinnituse.

Kui sobiv katusepind puudub, sest katusele langevad varjud või katusel ei ole piisavalt ruumi, siis on võimalik päikesepaneelid paigaldada ka hoone fassaadile või maapinnale. Fassaadilahendus on sobilik eelkõige ettevõttetele, kelle jaoks on oluline ka päikesepaneelide eksponeerimine mainekujunduslikus mõttes.

Päikesepaneelid (ehk päikesepatareid või pv paneelid) võimaldavad asendada ka traditsioonilisi materjale nagu katuse- või fassaadikate. Sellised eridisainiga läbipaistvad päikesepaneelid loovad võimaluse energiatootmine ühendada arhitektuursete lahendustega.

Üldjuhul tähendab kinnisvara omamine väljaminekuid. Hoonele paigaldatud või hoone arhitektuuri integreeritud päikesepaneelid aga võimaldavad kinnisvara teenima panna energia kokkuhoiult.