Tagasi

Päikesest võib saada peamine energiaallikas

Rahvusvahelise Energiaagentuuri IEA hinnangul võib päikeseenergiast saada suurim alternatiiv fossiilkütustele ja seda tuule, vee ja tuumakütuste ees.

Kui riigid kasutaksid rohkem päikeseenergiat, väheneks süsihappegaasi emissioon 2050. aastaks 6 miljardi tonni võrra.

Agentuuri esmaspäeval avalikustatud raporti järgi peaksid valitsused rohkem enda energiapoliitikat reformima, kutsudes üles selgele, usaldusväärsele ja järjepidevale koostööle.

Ka majaomanikud võiksid IEA hinnangul päikesepaneele (pv paneele) enda katustele panna. See võiks aastaks 2050 moodustada 16% kogu maailma elektritoodangust. Eelisena tõi IEA välja selle, et päikesepaneelide hinnad on jätkuvalt languses.

Rainer Saad, Äripäev 1.10.2014