Tagasi

Taastuvenergia toetuse taotlemine muutus lihtsamaks

Elering lihtsustas oluliselt taastuvenergia toetuse taotlemist eraisikutest tootjatele. Alates augustist on tootjatel võimalus otse Eleringi elektrituru andmelaos, kus asuvad tootja tunnipõhised mõõteandmed, kinnitada eeltäidetud taastuvenergia toetuse taotlus ja suunata see otse kontrolli ning väljamaksmisele. Varasemalt tuli taastuvenergia toetuse taotlejatel edastada andmed tabelisse kantuna e-posti teel. 

Toetuse taotlemine lihtsustus eelkõige silmas pidades kiirelt kasvavat päikesepaneelidega elektrit tootvate eraisikute arvu kasvu. Päikesepaneelidega elektrienergia tootjate arv on viimase aastaga kahekordistunud ja igal nädalal lisandub kolm kuni neli uut tootjat või toetuse taotlejat. 

Taastuvenergia toetust makstakse 12 aasta jooksul peale tootmisseadme nõuetekohaseks tunnistamist võrguettevõtja poolt. Toetusaluseks elektrienergia koguseks loetakse võrku antud elektrienergia netokogust. Tootjatel on võimalus taotlust esitada igakuiselt, aga soovi korral võib toetust küsida harvem ning pikema perioodi osas.

Uus juhend toetuse taotlemiseks läbi andmelao on leitav Eleringi kodulehelt aadressil http://elering.ee/mikrotootja-registreerimine-toetuse-saajaks-ja-toetuse-taotlemine-3/.