Tagasi

Pärnus asub Eesti suurim päikesel töötav elektrijaam

Meil on hea meel teatada, et oleme lõpetanud oma seni suurima projekti,  mille käigus paigaldati 176,25 kW päikesepaneele. Töö tellija Agal Kinnisvarade juhatuse liige Ago Kalmer andis Pärnu Postimehele ülevaate, kuidas projekt kulges ning miks taastuvenergia kasuks otsustati.

—–

Artikkel “Pärnus käivitus Eesti suurim päikesel töötav elektrijaam”, autoriks Teet Roosaar, ilmus 19.09.2014 Pärnu Postimehes. Artikkel on täismahus loetav lehe tasulises digiversioonis.

—–

[…] Septembri alguses sai vastavussertifikaadi Pärnus Nõmme ja Saare tänava vahelist kvartalit elektrienergiaga varustav päikeseelektrijaam, mis oma 705 paneeliga on Elektrilevi andmetel Eesti võimsaim ja suurim.

Elektrijaama omaniku Agal Kinnisvarade juhatuse liikme Ago Kalmeri sõnade kohaselt on päikesest energia saamise eesmärgiks päevase elektrienergia ja võrgutasu arvelt kokku hoida. Väiksemas koguses elektrit peab ettevõte endiselt sisse ostma, üle jääb elektrienergiat ainult päikeselistel nädalavahetustel.

“Elektri börsihind ja riigi taastuvenergia toetus pole veel piisavad, et kaaluda eraldi päikeseenergia ettevõtte loomist. Aga enda kulude kokkuhoidmiseks tasub see ära,” ütles Kalmer.

Hinnatõus sundis mõtlema

Agal Kinnisvaradele kuulub Riia maantee 233a kinnistu. Sellel ja naaberkinnistutel tegutsevad autobaas, tehnoülevaatus, maksu- ja tolliamet, Silberauto, Rehviprof jt ettevõtted, mida ettevõte elektrienergiaga varustab.

Taastuvenergia kasutamise mõte tekkis Kalmeril eelmise aasta juulis, kui Eesti ja Soome vaheline EstLink 1 taas rikkis oli ja elektri tunnihind elektribörsil üle saja euro megavatt-tunni (MWh) eest hüppas. Tavaline hinnatase oli 30–40 eurot MWh.

“Kuna meil on börsipakett, siis avaldasid sellised hüpped kohe rahakotile mõju,” rääkis Kalmer. “Tipud andsid ettekujutuse, millise tasemeni võib elektrienergia hind tõusta, ja midagi tuli elektrikulude kontrollimiseks ette võtta.” […]

Nendest andmetest lähtudes hakkas Kalmer juurdlema, kas energiat võiks toota tuulest või päikesest. Tuulegeneraatorite püstitamiseks olnuks vaja muuta detailplaneeringut ja vaevalt ümberkaudsed elanikud tuulikutega leppinud oleksid.[…] Ka valdav osa tarbimisest toimub päeval, mitte öösel, mistõttu tundusid päikesepaneelid mõistlikumad.

Otsiti terviklahendust

[…] Agal Kinnisvarad kuulutas välja terviklahenduse hanke. Pakkumiskutse saadeti seitsmele ettevõttele. Vastas viis, tõsisemaid läbirääkimisi peeti kolmega, parimaks tunnistati OÜ Energogen. “Kõik terviklahendust ei pakkunud, oli nii ehitajaid kui müüjaid,” iseloomustas Kalmer pakkumisi.

Väljavalitud lahenduses arvestati elektri hinnatasemega 35 eurot MWh kohta. Investeeringu suurus oli alla 200 000 euro, tasuvusajaks kalkuleeriti seitse ja pool aastat.

“Rusikareegel on, et 1000 eurot on võrdne ühe kilovatiga,” iseloomustas Kalmer 176,25kilovatise võimsusega päikeseelektrijaama investeeringut. “Nüüd on loteriiküsimus, kas börsihind on suurem või väiksem kui minu fikseeritud hind. Sisetunne ütleb, et pikemas plaanis elektrienergia odavamaks ei lähe,” rääkis Kalmer.

Energogen analüüsis ettevõtte vajadusi, projekteeris, paigaldas seadmed, taotles vastavussertifikaadi ja tegi kõik muud päikeseelektrijaama käivitamiseks vajalikud tööd. “Kogu protsess on üsna suur, bürokraatlik ja aeganõudev,” tunnistas Kalmer.

[…] Päikesepaneelid ei salvesta kogutud energiat, inverter muudab saabuva energia 220voldiseks ja laseb võrku. Kui päikest ei paista, saab ettevõte vajamineva energia elektrivõrgust.

Elektrikulu oli suvel poole väiksem

Kui eelmise ja üle-eelmise aasta juulis oli Agal Kinnisvarade Riia maantee kinnistu elektritarbimine ligi 37 000 kWh, siis selle aasta juulis, mil seadmed olid alles katsetusjärgus, umbes poole väiksem – 18 000 kWh. Augustikuu elektriarve oli koos võrgutasuga aasta tagasi 4000 eurot, tänavu alla 2000.

“Raske öelda, kas püsime 7,5 aasta graafikus, sest vastavussertifikaat tuli septembri alguses. Alles alates septembrist saab hakata analüüsima. Objektiivse vastuse saab anda järgmisel aastal,” vastas Kalmer küsimusele, kas prognoosid on paika pidanud.

Nurisemiseks ettevõtja põhjust ei näe. Jaapani päritolu seadmetel on 25aastane garantii, sertifikaat lubab, et 30 aasta pärast on paneelidel alles 80 protsenti efektiivsusest. […]

“Võit tuleb eeskätt sellest, et ma ostan vähem elektrit ja maksan vähem võrgutasu. Kui endal elektrit üle jääb, saan ma börsihinna ja taastuvenergia tasu, kui sisse ostan, maksan börsihinna ja võrgutasu,” selgitas Kalmer. […]