Finantseerimine

Finantseerimisvõimalused

Päikesepaneelide finantseerimine on võimalik erinevate laenutoodete abil. Selleks võite küsida pakkumisi oma pangahaldurilt, kuid LHV ja Swedbank on välja töötanud spetsiaalselt päikeseelektrijaamade rajamise finantseerimiseks vastava laenutoote.

Lisaks on võimalik aeg-ajalt taotleda erinevaid toetusi.

Kui tegemist põllumajanduse või maaelu arengut toetava projektiga, võib taastuvenergiasüsteemi rahastamise jaoks leida PRIA-lt sobiva toetusmeetme.

Kredex pakub eramutele ja korteriühistutele mitmeid finantslahendusi, mille eesmärgiks on energiatõhususe tõstmine, sh taastuvenergia seadmete paigaldamine.

Energogeni eksperdid on valmis Teid aitama parima finatseerimislahenduse leidmisel.

 

Päikesepaneelide finantseerimine

Tasuvus

Paljud küsivad, kui pikk on päikesepaneelide tasuvus.

Siin väike ülevaade kõigist seotud tuludest ja kuludest.

 

 

Investeeringud:

 

 

  • Liitumispunkti kulu

 

Liitumispunkti hinda tuleb küsida võrguhaldurilt, nt Elektrilevilt, Imatra Elektrilt või VKG-lt olenevalt piirkonnast. Punkti loomisel arvestab võrguhaldur erinevaid aspekte.

Vajadusel aitame meie täita liitumistaotluse.

 

  • Päikeseelektrijaama ehitamise kulu

 

Päikesejaama hind selgub meie poolt koostatava pakkumise alusel. Hinna määravad erinevad tegurid nagu paigaldusviis (katus, maapind, fassaad), võimsus, energia salvestusvõimalus jne.

Pakkumine sisaldab niinimetatud “võtmed kätte” hinda.

Kuna erinevad pakkujad kasutavad hinnapakkumiste koostamisel erinevaid põhimõtteid, tuleb meeles pidada, et mõtet pole võrrelda omavahel detaile (ennekõike paneele), vaid parim indikaator päikesejaama maksumuse kohta on kW või W hind.

 

  • Päikesejaama hooldus, monitooring ja muu hilisem kulu

 

Järelteenused on valikulised, ent soovituslikud. Kui üldjuhul päikesepaneelidega ei tohiks midagi juhtuda, pakub alati kindlust teadmine, et spetsialist paari aasta tagant kõik paneelid, kaablid, ühendused, elektriahelad jms üle kontrollib.

Päikesepaneelide hooldus sõltub päikesepargi suurusest ja asukohast ning sellest võiks rääkida päikeseelektrijaama ehitajaga juba pakkumise võtmise faasis.

 

 

  • Laenu abil ehitatud päikeseelektrijaama puhul laenuga seotud kulud ning kindlustus.

 

 

 

Tulud:

 

 

  • Elektri müügist saadav tulu. (lisaks jääb ära elektri ostmise kulu)

 

  • Kõige suurema kasu saate, kui tarbite päikeseenergiat ise ära kohapeal. Siis hoiate kokku elektrihinna, -aktsiisi, võrgutasu, ja taastuvenergia tasu.

 

  • Taastuvenergia toetusest tulenev tulu (kuni 2020 aasta lõpuni valminud päikesejaamade puhul).

 

Taastuvenergia toetust makstakse alla 50 kW võimsusega tootmisseadmega toodetud elektrienergia eest, kui elektrienergiat toodetakse hiljemalt 2020. aasta 31. detsembril ning tootmisseadme rajamiseks ei ole saadud riigipoolset investeeringutoetust.

 

Toetust makstakse kaksteist aastat alates kuupäevast, mil Elektrilevi on tunnistanud tootmisseadme võrgueeskirja ja elektrisüsteemi toimimise võrgueeskirja alusel nõuetele vastavaks tootmisseadmega otseses või kaudses ühenduses oleva võrgu liitumispunkti suhtes.

 

Taastuvenergia toetuse määr on 5,37 s/kWh ehk 0,0537 eurot kilovatt-tunni kohta.

Optimaalsed lahendused Sinu kodule