Päikeseelektrijaama liitmine võrguga

Võrguühendusega päikesepaneelide süsteemi rajamisel on oluliseks sammuks võrguettevõttega liitumine, et üle jääv taastuvenergia oleks võimalik võrku müüa.
Kogu võrku mineva elektri eest saab taastuvenergia tootja igalt kWh-lt:

  • elektrimüügi hind, mis on u 11% väiksem Teie elektri ostuhinnast
  • taastuvenergia toetus Eleringilt, mis on 5,37 senti/kWh kohta.

Kui olete leidnud sobiva päikesepaneelide lahenduse, siis on õige aeg esitada võrguettevõttele liitumistaotlus. Liitumistaotluste jagunemine vastavalt tootmisvõimsusele ja liitumisprotsess on kirjeldatud Elektrilevi kodulehel.