KKK

Mis on OFF- ja ON-Grid süsteemid?

Off-Grid ehk võrguühenduseta süsteemid on täiesti sõltumatud ja neil puudub ühendus üldise elektrivõrguga. Kuna taastuvenergiaallikate elektri tootmine  on väga kõikuv, sõltudes tuulest ja päikesest, ning energia tootmine ja tarbimine on tavaliselt ajalises nihkes ehk päeval päikesepatareidega toodetud energiat kasutatakse öösel ja pimedatael õhtutundidel valgustamiseks, vajavad sellised süsteemid  kindlasti energiasalvestit, milleks tavaliselt on akupank.
On-Grid ehk elektrivõrguga ühendatud süsteem koosneb energiaallikast, nagu tuulik või päikesepaneelid ja võrguinverterist,  salvesti ülesandeid täidab elektrivõrk, kuhu läheb toodetud energia, mida majapidamine ise ära ei kasuta. Sellisel juhul peab elektrijaam  olema registreeritud ametliku elektritootjana. Hetkel kui oma elektritootmine ei suuda vajadusi katta võetakse elektrit juurde elektrivõrgust.  Kui tootmine on suurem kui tarbimine,  müüakse toodetud elekter elektrikaubandusega tegelevale ettevõttele.

Kuidas jagunevad elektritootjad?

Mikrotootja tootmisvõimsus on kuni 15kW. Tootmisseadmeks kvalifitseerub ühefaasiline tootmisseade, mille nimivõimsus on kuni 3,68 kW, või kolmefaasiline tootmisseade, mille nimivõimsus on kuni 15 kW.
Pisitootja tootmisvõimsus on 16 kW kuni 200 kW, liitub Elektrilevi võrguga madalpingel 0,4 kV või keskpingel 6,3–20 kV
Väiketootja  tootmisvõimsus on 200 kW kuni 5 MW, liitub Elektrilevi võrguga üldjuhul keskpingel 6,3–20 kV.
Suurtootja tootmisvõimsus on üle 5 MW, liitub üldjuhul põhivõrguga, kõrgepingel 110–330 kV.

Kuidas liituda jaotusvõrguga, et saada mikrotootjaks?

Vastava mikrotootmisseadme jaotusvõrguga ühendamiseks vajalike tehniliste tingimuste ja eeldatava liitumistasu või liitumislepingu pakkumise saamiseks tuleb esitada oma teenusepakkujale mikrotootja liitumistaotlus koos mikrotootmisseadme põhimõtteskeemiga. Enne taotluse esitamist peab juba selge olema, milliseid seadmeid hakatakse kasutama, kuna vastavalt seadmete tehnilistele näitajatele täidetakse ka taotlusvorm. Võta meiega ühendust, leiame sobiva lahenduse ning aitame liitumistaotluse täitmisel.

Kui pikk on päikesepaneelide eluiga?

Päikesepaneelidele antakse tavaliselt tootluse garantii 25-aastaks. Samas usuvad paljud tootjad, et päikesepaneelide eluiga võib olla kuni 50 aastat. Päikesepaneelid on väga vastupidavad ning kaotavad ajaga väga vähe oma võimsusest. See on ka üks põhjustest, miks päikesepaneelidesse investeerimine on üha populaarsem.

Kui vastupidavad on päikesepaneelid?

Päikesepaneelid vastavad väga kõrgetele ohutus- ja kvaliteetdinõuetele ning nende valmistamisel on arvestatud võimalike ohtudega. Päikesepaneelid kannatavad survet kuni 5400 Pa ning paneele katva klaasi paksus on 3,2-4 mm, seega lumekoormus ega ka rahe ei kahjusta päikesepaneele. Kui aga päikesepaneeliga peaks midagi juhtuma, siis tavaliselt pakuvad päikesepaneelide tootjad 10.aastast tootegarantiid, mis tähendab, et päikesepaneel vahetatakse tootja kulul uue vastu välja.

Kui kaua aega võtab päikesepaneelide paigaldamine?

Planeerimine, seadmete tellimine ja vajalike lubade ja kooskõlastuste taotlemine võib võtta paar nädalat kuni 2 kuud. Samas keskmise süsteemi paigaldamine ja häälestamine kohapeal ei võta tavaliselt kauem aega kui mõni päev.

Kas päikesepaneelid peavad olema lõunasse suunatud?

Ei pea, aga lõunasse suunatud paneelidel on aasta lõikes kõige suurem tootlikkus. Paneele on võimalik ka paigaldada näiteks ida-lääne suunaliselt, mis tähendab, et paneelid toodavad päeval pikema aja vältel, sest kasutatakse enam hommikust ja õhtust päikest. Spetsiaalse programmi abil on võimalik välja arvutada iga süsteemi eeldatava tootlikkuse kuude lõikes, mis arvestab paneelide kaldenurka ja suunda ilmakaarte suhtes.

Kui tihti peab päikesepaneele puhastama?

Tolm ja tahm, mis päikesepaneelidele kogunevad ei vähenda oluliselt paneelide tootlikkust ning kuna nii tuul kui ka vihm puhastavad päikesepaneele, siis ei ole vaja päikesepaneele regulaarselt ise puhastada. Kui aga tundub, et päikesepaneelidel olev tolm vähendab nende tootlikkust, siis võib neid vee ja harjaga puhastada, näiteks pärast kevadist õietolmu perioodi. Samuti on võimalik tellida meilt päikesepaneelide korraline puhastus hooldusteenusena.

Kas päikesepaneel toodab vaid siis, kui päike paistab?

Päikesepaneelid toodavad elektrit ka hajusvalgusega ehk ka siis, kui taevas on pilves või sajab vihma. Pilves ilmaga on tootlikkus umbes 2/3 tavapärasest väiksem. Meie vaatlusandmete põhjal saame ka kindlalt väita, et päikesepaneelid toodavad elektrit isegi öösel kuuvalgel.

Mida peaks arvestama, kui ma tahan hoonele paigaldada päikesepaneele?

Kõige olulisem on, et planeeritud päikesepaneelide asukohale paistaks võimalikult palju päikest ning paneelidele ei langeks varje. Kõige rohkem toodavad päikesepaneelid, mis on suunaga lõunasse.
Enne päikesepaneelide paigaldamist peaks mõtlema ka, kas lähiaastatel on plaanis katuse vahetus. Päikesepaneele on küll võimalik lahti monteerida ning uuesti paigaldada, kuid see on siiski aeganõudev ning kulukas töö. Katusevahetust planeerides võiks kaaluda ka tavaliste päikesepaneelide asemel kasutada Solrif päikesepaneele, mida saab paigaldada katuse asemel.

Mis juhtub, kui toodetakse rohkem elektrit kui parajasti tarbitakse?

Kui tegemist on sõltumatu süsteemiga ehk võrguühenduseta süsteemiga, siis sellisel juhul salvestatakse ülejääv päikeseenergia akudesse. Kui aga tegemist on süsteemiga, mis on ühendatud elektrivõrguga, siis suunatakse ülejääv elekter võrku ning selle eest makstakse Sulle kui elektrienergia tootjale tasu.

Kui Te ei leidnud oma küsimusele vastust, siis võtke julgesti ühendust siit.