Toetused

Investeeringutoetused

ETTEVÕTJA VARUSTUSKINDLUSE TOETUS

EAS toetab energiakriisist tingitud varustushäirete ennetamist.

Toetust saab kasutada Ukraina sõjaga kaasnenud energiakriisist tingitud võimalike varustushäirete ennetamiseks uuele energiaallikale üleminekul ja varustuskindluse tagamiseks tehtavateks investeeringuteks.

Toetust rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu “NextGenerationEU” vahenditest.

Toetuse suurus: kuni 200 000 mikro- ja väikeettevõtetele, kuni 500 000 keskmise suurusega ja suurettevõtetele.

Omafinantseering: 50-80%

Kelle jaoks on mõeldud?

  • Toetust võib taotleda Eestis registreeritud äriühing, kellel on majandustegevus vähemalt 1. jaanuarist 2021
  • Ettevõtja taotluse eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete kohaselt on taotleja põhitegevusalal vähemalt 100 000 eurot
  • Sektorid, mille ettevõtted toetust taotleda ei saa

 

Mille jaoks toetust saab?

 

Vaata lähemalt: https://eas.ee/grants/varustuskindlus/#

Päikesepaneelide investeerimistoetusi pakuvad aeg-ajalt Eestis Kredex, Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja PRIA.

päikesepaneelid katusele

Kredex pakub korterelamutele mitmeid finantslahendusi, mille eesmärgiks on energiatõhususe tõstmine, sh taastuvenergia seadmete paigaldamine. Kredexi rekonstrueerimistoetus on ühistutele ja ühisustele, kes soovivad rekonstrueerida oma korterelamu võimalikult terviklikult.

 

Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetab erinevaid taastuvenergeetika projekte, mille rahastusallikaks on nii Euoopa Liit, CO2 kvoodi müük kui ka keskkonnatasud.

 

PRIA-lt võib leida sobiva toetusmeetme taastuvenergiasüsteemi jaoks, kui tegemist on põllumajanduse või maaelu arengut toetava projektiga.

 

Energogeni eksperdid on valmis Teid aitama parima finantseerimislahenduse leidmisel.

 

Edukat taotlemist!

Optimaalsed lahendused