Päikeseelektrijaama hooldus

Päikesepaneelide hooldus on vajalik maksimaalse toimimise tagamiseks ning võimalike mehaaniliste või elektriliste rikete ennetamiseks.

Soovitame päikeseelektrijaama hooldada kord paari aasta tagant.

 

Järelteenused on valikulised, kuid soovituslikud. Kui üldjuhul ei tohiks päikesepaneelidega midagi juhtuda, pakub alati kindlust teadmine, et spetsialist kord aastas kõik paneelid, kaablid, ühendused, elektripinged jms üle mõõdab. Sellise teenuse hind sõltub päikesepargi suurusest ja asukohast ning sellest võiks rääkida päikeseelektrijaama ehitajaga juba pakkumiste võtmise faasis.

Hooldus sisaldab:

 

  • päikesepaneelide kinnituste kontroll;
  • kaablite ja pistikute ühenduste kontroll;
  • paneeligruppide pingete mõõtmine ning kaardistamine;
  • ohutus- ja muude kleebiste kontroll ja vajadusel uuendamine;
  • teostatud hoolduse kohta koostatud akt.

 

Tutvu pakkumistega