Maapind

 

Lisaks katusepaigaldusele on väga levinud lahenduseks päikesepaneelide paigaldamine maapinnale.

Paigaldades päikesepaneelid maapinnale, saadakse parim võimalik tootlus, kuna sellisel juhul on päikesepaneelid võimalik suunata otse lõunasse ning paigaldada ideaalse kalde alla päikese suhtes.

Maapargi rajamise juures tuleb kindlasti arvestada kaevetöödega, sest toodetud elekter on tarvis viia elektrivõrguni, seda kas hoone kilbini või liitumiskilbini.

Päikesepark

Optimaalsed lahendused Sinu kodule