Maapind

Päikesepaneelide paigaldus maapinnale.

Paigaldades päikesepaneelid maapinnale, saadakse parim võimalik tootlus, kuna sellisel juhul on päikesepaneelid võimalik suunata otse lõunasse ning paigaldada ideaalse kalde alla päikese suhtes.

Päikesepaneelide paigaldamisel maapinnale tuleb kindlasti arvestada ka kaevetöödega, sest toodetud elekter on tarvis viia päikesejaama juurest elektrivõrguni, seda kas hoone kilbini või liitumiskilbini.

Päikesepaneelide paigaldus maapinnale Päikesepark

Optimaalsed lahendused Sinu kodule