Katused

Päikesepaneelide paigaldus viilkatusele

Päikesepaneelide paigaldamine viilkatusele annab päikesepaneelide vajaliku kaldenurga, et saaks tagatud võimalikult hea tootlus sarnaselt maapinna päikesejaamadega. Ideaalis võiks viilkatuse suund olla ilmakaarte suhtes lõunasse. Parim päikesepaneeli paigaldus kaldenurk viilkatusele võiks olla 35- 40°, mis tagab hea tootlikkuse aastaringselt. Pakkumise tegemisel on oluline teada ka katusekatte materjali, et valida sobiv kinnitusviis. Valtsplekk-, trapets-, kiviprofiil plekkkatused, eterniit, kivikatus – kõigi jaoks on sobivad kinnitusviisid olemas.

Päikesepaneelid viilkatusele

Päikesepaneelide paigaldus lamekatusele

Lamekatuseid esineb reeglina kahte tüüpi: SBS ja PVC katused. Sedagi on planeerimisel oluline teada. Lisaks ka katusekonstruktsiooni olemust kihti, et kas katusekatte materjal talub päikesepaneelide koormusest tulenevalt lisaraskust või on vaja arvestada lisatugevdustega päikesepaneelide raamide alla.

Päikesepaneelide paigaldus lamekatusele on tavaliselt 15 kraadi kaldenurgaga, mis tagab optimaalse tootlikkuse ja mahutavuse katusele. Päikesepaneelide raamid kinnitatakse lamekatusele lisaraskuste abil, katusekatet rikkumata. Tulenevalt raskustega paneelide kinnitamisest on oluline eelnevalt hinnata ka katuse kandevõimet.

Päikesepaneelid lamekatusele päikesepaneelide raamid

Päikesejaama projekteerimisel katusele on oluline teada katuse mõõte ja kas katusel on päikesepaneelide paigaldamist segavaid tegureid nagu katuseaknad, antennid, tuulutustorud, kliimaseadmed, korstnad jne. Korstnate puhul on oluline omakorda teada, et päikesepaneelide ja korstna vahele peab jääma 1m vaba ruumi. Kui katusel on kõrgemaid ehitisi või maja ümber kõrgeid puid, mis võivad päikesepaneelidele varje tekitada, siis tasub ka kaaluda optimeerijate kasutamist, mis vähendavad varjudest tingitud tootlikkuse langust.

Optimaalsed lahendused