ETTEVÕTJA VARUSTUSKINDLUSE TOETUS

24.08.2023

EAS toetab energiakriisist tingitud varustushäirete ennetamist.

Toetust saab kasutada Ukraina sõjaga kaasnenud energiakriisist tingitud võimalike varustushäirete ennetamiseks uuele energiaallikale üleminekul ja varustuskindluse tagamiseks tehtavateks investeeringuteks.

Toetust rahastatakse Euroopa Liidu taasterahastu “NextGenerationEU” vahenditest.

Toetuse suurus: kuni 200 000 mikro- ja väikeettevõtetele, kuni 500 000 keskmise suurusega ja suurettevõtetele.

Omafinantseering: 50-80%

Kelle jaoks on mõeldud?

  • Toetust võib taotleda Eestis registreeritud äriühing, kellel on majandustegevus vähemalt 1. jaanuarist 2021
  • Ettevõtja taotluse eelnenud kahe majandusaasta keskmine müügitulu äriregistrile esitatud majandusaasta aruannete kohaselt on taotleja põhitegevusalal vähemalt 100 000 eurot
  • Sektorid, mille ettevõtted toetust taotleda ei saa

Mille jaoks toetust saab?

Vaata lähemalt: https://eas.ee/grants/varustuskindlus/#

päikesepaneelid katusele
päikesepaneelid katusele